คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

มนตรี สงวนจีน