สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ทวีศักดิ์ สุวรรณเกิด