สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

พิพัฒน์ พาเวียง


ณรงค์ บุญตา