ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิดปากทางวัดกลางคูเวียง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิดปากทางวัดกลางคูเวียง)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง