ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้านท่อพีอี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้านท่อพีอี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง