ตาราง ปปช.07 โครงการ จัดซื้อท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาดท่อ 10 นิ้ว จำนวน 3 ชุด

 ประเภท : การเผยเเพร่ราคากลางตามเเบบ ปปช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อท่อสูบน้ำสแตนเลส ขนาดท่อ 10 นิ้ว จำนวน 3 ชุด