ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ราการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง