ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรวจสอบรายชื่อ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรวจสอบรายชื่อที่ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ม.1 - ม.2 ณ ศาลาเมรุวัดกลางคูเวียง

ม.3 ณ ศาลาชื่นบุญวัดกลางคูเวียง

ม.4 ณ อบต.สัมปทวน

ม.5 ณ ศาลาวัดกกตาล

ม.6 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.6

* หากท่านใดไม่มีรายชื่อให้ไปแจ้งได้ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ตามวันและเวลาราชการ

 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!