ขอเชิญประชาชนชาวตำบลสัมปทวนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ทาง อบต.สัมปทวน ขอเชิญประชาชนชาวตำบลสัมปทวนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 8.30 น. ณ ศาลาโดมวัดกกตาล เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงมีการบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ของการชำระภาษี , ค่าน้ำ ,ค่าขยะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!