ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านที่เกิดก่อน 30 กันยายน 2501 หรือ 1 ตุลาคม 2500 - 30 กันยายน2501 มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ที่ อบต.สัมปทวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ให้ผู้สูงอายุนำเอกสารมายื่นที่ อบต. ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีกรุงไทย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!