ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยทางชมรม อสม. ตำบลสัมปทวน ร่วมกับ อบต.สัมปทวน จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ขอเชิญตัวแทนครอบครัว บ้านละ 1 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

หมู่ 1 ,2 ,3 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายนนี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดกลางคูเวียง

หมู่ 4 ,5, 6 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาย่าน้อย วัดกกตาล

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!