การขับเคลื่อนตาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนตาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จะพัฒนาการตลาดมห้ได้มาตรฐานโดยเน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร อาหารท้องถิ่น สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ตามแนวคิดเปิดโอกาสให้เกษตรนำผลิตผลมาขาย ณ ตลาดชื่นบุญ หน้าบริเวณวัดกลางคูเวียง ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!