การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!