ขอข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด ๑๙

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.สัมปทวน สำรวจข้อมูลเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด-3ปี ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19 เพื่อจะได้จัดสรร นมผง ช่วยเหลือให้แก่เด็ก มายื่นความประสงค์ได้ที่ สำนักงาน อบต.สัมปทวน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!