เคลียร์พื้นถนนเพื่อเตรียมลงหินคุลก ซอยวัดธรรมมณฑล หมู่6บางกระอุ่น บางช้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยการนำของนายมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นถนนเพื่อเตรียมลงหินคุลก ซอยวัดธรรมมณฑล หมู่6บางกระอุ่น บางช้าง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!