แจกแว่นสายตาฟรีสำหรับผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ได้ประสานกับ ชมรมเปรียญธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมกันจัดกิจกรรม "ผู้สูงวัยสายตาดีชีวีมีสุข" นำแว่นสายตา จำนวน 250 อัน มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลสัมปทวน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงพร้อมกัน 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม กับชมรมเปรียญธรรมฯ 
ในวันพุธที่ 14 มีนาคมนี้ ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลานศาลาโดมหน้าวัดกกตาล

ในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!