จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
17
เมื่อวาน
113
เดือนนี้
113
เดือนก่อน
2,640
ปีนี้
6,806
ปีก่อน
0

โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
 
ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีมติ อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน โดยให้ฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 15 กันยายน 2563 นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!