โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.1-2

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ด้วยการนำของนายมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน และเจ้าหน้าที่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมจากกรมปศุสัตว์ 
ในวันนี้ของสำหรับ ม.ที่ 1 - 2 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดกลางคูเวียง (ศาลาข้างเมรุ)

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง มนตรี สงวนจีน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!