แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน จัดโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ บริษัท sharp ศพด.บ้านต้นลาน ศพด.วัดกลางคูเวียง กศน. ประชาชนชาวตำบลทสัมปทวน ร่วมทำบุญ แห่เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
ณ วัดกกตาล วัดกลางคูเวียง วัดสัมปตาก และวัดธรรมมณฑล

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Benjawan Puttakhun, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง Nitipat Suanpleng, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Benjawan Puttakhun, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!