เราทำความดี ด้วยหัวใจ ❤️ ต.สัมปทวน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ❤️ ต.สัมปทวน
ในวันนี้นายมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ,นายประเสริฐ กิจกนกศร ปลัด , นายนิติภัทร์ สวนเพลง รองปลัด และเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพัฒนาตำบล กวาดถนน เก็บขยะ ณ บริเวณปากทางวัดกลางคูเวียง รวมไปถึงลอกคลองและเก็บผักตบชวา ณ บริเวณคลองบ้านกล้วย โรงงาน T.U.W.เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!